Ontstaan

Ban Bouw is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het BanBos. Met de start van het terugbrengen van de natuurlijke diversiteit in het BanBos werd zichtbaar hoe snel de natuur zich kan aanpassen. Al snel ontstond er een nieuwe habitat van flora en fauna in het BanBos door de aanleg van jonge bomen, bloeiende bloemen, paddenpoelen en ooievaarsnesten.

Daarnaast gaat Ban Fonds Natura zich richten op, geheel in lijn met de doelstellingen van de stichting, het opzetten van lokale projecten in Noord-Brabant waar de stichting alleen of in samenwerking met lokale partners gaat investeren.