Ontstaan

In november 2016 vierde BanBouw zijn negentigste verjaardag. Het bereiken van die respectabele leeftijd werd gevierd met een groot feest, inclusief muziek, drankjes en cadeaus. BanBouw wilde echter niet alleen uitpakken, maar ook iets teruggeven. Iets blijvends, aan de natuur. De oprichting van Stichting BanFonds Natura was een feit.

Het eerste wapenfeit van het BanFonds was de (mede-)ontwikkeling van het BanBos, dat grenst aan natuurgebied Nuenens Broek.  Met de start van het terugbrengen van de natuurlijke diversiteit in het BanBos werd zichtbaar hoe snel de natuur zich kan aanpassen. Al snel ontstond er een nieuwe habitat van flora en fauna in het BanBos door de aanleg van jonge bomen, bloeiende bloemen, paddenpoelen en ooievaarsnesten.

Stichting BanFonds Natura is niet alleen in het bos actief. We zetten ons ook (vooral) in voor het behoud van de bij. Dit geldt voor zowel de honingbij als de wilde bij. Wij doen dit door het plaatsen van bijenkasten en bijenhotels.