Missie & Visie

Missie

De missie van Stichting BanFonds Natura is om op lokaal niveau in Brabant mensen met elkaar en de natuur te verbinden om zo samen de flora en fauna lokaal terug te brengen in het Brabantse landschap en door te geven aan de volgende generatie.

Visie

Geef samen de (lokale) natuur door en verbind mensen met elkaar! Het is buitengewoon belangrijk om ervoor te zorgen dat de mens als individu en als gemeenschap duurzaam bezig is en inziet dat alles wat hij/zij nu doet invloed heeft op het voortbestaan van onze natuur, de volgende generaties en zich realiseert dat ieder zijn steentje kan bijdragen aan de natuur. Tegelijkertijd geeft de natuur (in de breedste vorm) ook weer iets terug aan de gemeenschap. Om dit gevoel van urgentie concreet te maken is ervoor gekozen om lokaal invulling te geven aan deze visie.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  1. Het doorgeven van de lokale natuur in gezonde vorm
  2. Bewust duurzaam leven en actief stimuleren van contact tussen mens en natuur
  3. Actief een bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving

Het BanFonds Natura streeft ernaar hiertoe doelgebieden te selecteren, waar volgens een beproefd concept de natuur wordt ontwikkeld en de mensen worden samengebacht. Enkele malen per jaar zal er een actie, evenement of andere gebeurtenis plaatsvinden om de doelstellingen in de praktijk te brengen.

Dat de tweede doelstelling van het Ban Fonds erg actueel is, was onlangs nog te lezen in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/11/overheid-wil-jongeren-het-bos-in-sleuren-5250919-a1531478

Wilt u meer weten van dit project van het BanFonds Natura of wilt u het BanFonds Natura ondersteunen, neemt u dan contact op.