BanBos

BanBos

Het BanBos is een grondgebied grenzend aan het Nuenense Broek – tussen de Broekdijk en de Hooidonkse Beek in het Noord-Brabantse Nuenen (Broeksche Erven) met een oppervlakte van circa 180.000 m2. In 2012 werd dit grondgebied aan gekocht. Het gaat om een intensief ontwaterd gebied met een zeer hoge natuurpotentie wat onderdeel bleek te zijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het doel van dit BanBos is om de natuurlijke diversiteit in dit gebied terug te brengen en het ecologische klimaat te optimaliseren.

Bomen planten in het BanBos

Om de CO2-uitstoot van Ban Bouw per project te compenseren worden er in het BanBos bomen geplant. Per afgeleverd bouwproject wordt er in overleg met de opdrachtgever bekeken wat voor landschapsverbeteringen er uitgevoerd gaat worden in het BanBos.

Wilt u meer weten van dit project van het Ban Fonds Natura of wilt u het project op enige wijze ondersteunen, neemt u dan contact op.